Surat lamaran kerja tulis tangan merupakan salah satu media penting apabila ingin melamar suatu pekerjaan. Surat ini berisi perkenalan diri dan menggunakan bahasa formal dengan format rapi. Surat